Editorial Trípode

Maria Planellas

Nom de l’autora:

Maria Planellas Saumell

Editorial:

Editorial Trípode

Títol de l’obra:

Les bullangues se comencen dilluns. Vida, obra i viatges d’Apeles Mestres

//// Sinopsi

Apel·les o Apeles Mestres (ell avorria i rebutjava la geminada al seu nom), a cavall entre la Renaixença i el Modernisme, és una de les figures més representatives del panorama cultural català del tombant de segle XIX. Considerat un paradigma de modernitat a principis de la dècada dels noranta, és desplaçat progressivament per noves figures emergents i finalment bandejat pels noucentistes, encara que conserva els seus cercles d’influència i popularitat fins a la mort, l’any 1936.

Uns goigs satírics (sense signatura, però segurament obra del seu amic Lluís Via) que es conserven a la Biblioteca de Catalunya el defineixen com a «un sant enciclopèdic │ que no cap en cap altar», fent referència a les seves múltiples professions i aficions: dibuixant, poeta, dramaturg, jardiner i fins i tot melodista de les seves cançons.

En l’assaig que proposem pretenem recórrer el camí originalíssim que l’autor, conscient del valor testimonial, traça amb la publicació de llibres d’anècdotes o memòries al llarg de la seva vida, que ara es poden completar amb la seva poesia, els seus quaderns de dibuix, l’epistolari i altres materials inèdits que es conserven a l’Arxiu Municipal.

//// Perfil de l'autora

Amb la publicació de Petons, Maria Planellas, doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals per la UB, ha demostrat una professionalitat i rigor inqüestionables. La crítica ha alabat i elogiat nombroses vegades la tasca d’investigació tan acurada del poemari de Riquer. Poder comptar novament amb Planellas per a la publicació sobre Apel·les Mestres no només és garantia d’èxit, sinó que també permet mantenir el prestigi de la col·lecció i fins i tot augmentar-lo. D’altra banda, cal tenir en compte que Planellas va elaborar la seva tesi doctoral sobre Apel·les Mestres, per tant, no hi ha dubte que és una gran coneixedora de l’obra del poeta modernista.

 

La bona sintonia, el respecte i el compromís entre curadora i editorial fa pensar que hi haurà futures publicacions i estudis vinculats al Modernisme, una notícia molt positiva per ambdues parts, ja que, a banda d’explorar i recuperar escriptors modernistes, es dona veu a una autora jove, entusiasta i carregada de talent, un altre dels objectius de Trípode.