Decàleg

Quins elements cal tenir en compte per incrementar el poder transformador dels projectes culturals?

01

Compromís amb els reptes socials

La cultura entesa com a eina per fer realitat el desig de canvi, avançant-se i donant resposta a les necessitats socials. Mobilitzant i cridant a l’acció, generant impacte social i emocional.
02

Cultura per a totes les persones

Crear oportunitats perquè totes les persones puguin viure i apropiar-se de la cultura, des del compromís amb els drets socials i la justícia.
03

Aportació d’innovació artística i social

Construcció de noves mirades que ens fan créixer com a persones i com a societat, amb una clara vinculació amb la dimensió ètica dels valors.
04

La persona, protagonista activa

Situar la persona al centre, apoderant-la perquè pugui desenvolupar una mirada crítica i perquè sigui agent clau del canvi social.
05

Connectar des de l’emoció i la il·lusió pel canvi

Escoltar activament i actuar des de l’emoció per connectar amb les persones. Treballar en el reconeixement de l’altre, generant sentit a partir de l’autenticitat.
06

Sentit crític

Despertant el sentit crític de la societat i produint canvis reals en les relacions de poder, en els relats, en les teories assumides, en la creació de noves relacions, en l’activació de recursos latents, etc.
07

Infants i joves creadors

Connectant el sistema educatiu amb la comunitat i el patrimoni cultural per aconseguir motivació per les arts i per crear experiències vibrants d’aprenentatge i de creació cultural amb significat.
08

Implicació i cocreació

Involucrant al màxim nombre d’agents socials i col·lectius, connectant i sumant experiències, i generant lideratges compartits i dinàmiques de cocreació.
09

Rigor metodològic

Sistematitzant els processos de creació de valor, avaluant l’impacte assolit i compartint els aprenentatges per provocar un efecte multiplicador per al canvi social.
10

Sostenibilitat

Avançant en el camí cap al desenvolupament sostenible, des de la triple dimensió social, econòmica i mediambiental en la concepció i desenvolupament dels projectes culturals transformadors.