Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Us informem que la FUNDACIÓ CARULLA (d’ara endavant FC) amb domicili al carrer dels Almogàvers, 214, 08018, Barcelona, i de la qual també forma part el MUSEU TERRA, Carretera de Montblanc, 35, 43440 de l’Espluga de Francolí, és l’entitat responsable del tractament de les vostres dades personals tant al lloc web www.fundaciocarulla.cat com al lloc web www.museuterra.cat.

Les dades de caràcter personal que faciliteu mitjançant aquests llocs web i els formularis que inclouen, o que en el futur pugueu facilitar, seran recollides i tractades de manera automatitzada per la FC.

Si teniu qualsevol dubte o reclamació podeu adreçar-vos a la FC, mitjançant la direcció postal abans indicada, o per correu electrònic a: info@fundaciocarulla.cat.

QUINES SÓN LES DADES PERSONALS QUE TRACTEM, COM HEM OBTINGUT LES VOSTRES DADES PERSONALS I PERQUÈ LES TRACTEM

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FC i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte corporatiu facilitades a la FC a fi de gestionar les relacions comercials o contractuals que l’empresa, entitat o organització, per la qual treballeu o col·laboreu, manté en l’actualitat amb la FC.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat una donació en favor de la FC…

La FC tracta les vostres dades personals:

  1. Dades identificatives i de contacte: nom, cognoms, adreça contacte, DNI, correu electrònic
  2. Dades economicofinanceres: dades bancàries

Aquestes dades les hem obtingut mitjançant les relacions prèvies que heu mantingut, o que actualment manteniu, amb la FC mitjançant la donació o donacions que heu realitzat en favor de la nostra entitat.

Així mateix, la FC tractarà les vostres dades personals també amb l’objectiu d’enviar-vos  informació sobre les activitats que la FC du a terme i per les quals heu mostrat interès a realitzar les donacions.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’una consulta

Si ens heu fet una consulta a través del formulari de la secció contacte, les dades personals que són objecte de tractament són: nom, cognoms, telèfon, adreça e-mail, assumpte, missatge i són necessàries perquè FC pugui atendre la vostra consulta. Només s’atendran consultes que estiguin directament relacionades amb el contingut del web o de les activitats que dur a terme FC. No s’atendran consultes que puguin contenir expressions pejoratives o malsonants o que facin referència a continguts d’altres webs.

Si us heu subscrit al nostre Butlletí de notícies…

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) i preferències de continguts facilitades a la FC a fi de gestionar l’enviament del Butlletí.

Si heu volgut felicitar el Nadal, aniversaris a contactes vostres …

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades de contacte (nom, cognoms, adreça electrònica i telèfon) vostres i les dels contactes a qui voleu felicitar a fi de que la FC pugui gestionar la felicitació.

Si heu sol·licitat l’ús de material del Cercador Museu Terra …

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en aquelles dades necessàries vostres a fi de que la FC pugui valorar i gestionar la vostra sol·licitud de material.

Si heu sol·licitat informació sobre el lloguer de sales de Fundació Carulla

Les dades personals que són objecte de tractament consisteixen en les dades de contacte vostres nom, cognoms, correu electrònic i telèfon, necessàries per poder donar resposta a la vostra consulta. Només s’atendran consultes que estiguin directament relacionades amb la sol·licitud d’informació sobre lloguer d’espais. No s’atendran consultes que puguin contenir expressions pejoratives o malsonants o que facin referència a continguts d’altres webs.

Si ens heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis…

La FC tracta les dades que ens heu facilitat mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició a la nostra pàgina web a fi de rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis o d’inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis, en el cas que ho autoritzeu, i que consisteixen en les següents dades personals:

  1. Dades identificatives i de contacte: Nom i cognoms, any de naixement, adreça, telèfon contacte, DNI, correu electrònic, imatge
  2. Dades econòmico-financeres: Dades bancàries

Igualment, us informem que, les imatges i/o vídeos fets arribar durant el procés d’inscripció i/o participació a qualsevol convocatòria de premis i beques, activitats i serveis realitzades per la FC, podran ser reproduïdes, distribuïdes, comunicades i posades a disposició a/del públic i transformades, en qualsevol idioma per la FC amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, internet, xarxes socials, etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en l’àmbit universal, amb facultat de cessió a tercers i amb caràcter indefinit i tot això, sense caràcter limitatiu de cap tipus ni sense cap tipus de compensació, més enllà del reconeixement estipulat en les pròpies bases reguladores de la convocatòria de premis i beques, activitat i servei concrets.

És per aquest motiu que, donem per fet que qualsevol imatge i/o vídeo que ens feu arribar en el transcurs de qualsevol inscripció i/o participació, disposa dels corresponents consentiments explícits de les cessions d’imatge dels participants i/o de les persones que apareixen en les imatges i/o vídeos i que, per tant, consentiu que siguin objecte de tractament per part de la FC amb les finalitats referenciades.

En definitiva, les persones que realitzin la inscripció i/o participin en les nostres activitats, han d’obtenir el consentiment per escrit de totes les persones de 18 anys o més que puguin identificar-se en les imatges i/o vídeos i en cas que apareguin menors d’edat, s’han d’assegurar d’obtenir el consentiment per escrit dels pares o tutors, sent responsabilitat dels inscrits i/o participants garantir que disposen dels consentiments i permisos necessaris perquè aquestes imatges i/o vídeos puguin ser utilitzades per la FC .

La FC declina tota responsabilitat respecte a drets d’imatge de les imatges i/o vídeos lliurades, recaient l’esmentada responsabilitat en els autors i/o participants.

Així mateix, la FC tractarà les vostres dades personals amb l’objectiu d’enviar-vos informació o remetre-us el nostre butlletí informatiu sobre les activitats i serveis que la FC realitza i a les quals heu participat o bé heu mostrat interès si en el moment de formalitzar la participació heu activat la casella per rebre aquest Butlletí de notícies.

Si ens heu sol·licitat la vostra subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

La FC tractarà les vostres dades identificatives, (nom i cognoms) i de contacte (telèfon) per enviar-vos, a través de la plataforma Whatsapp i/o Telegram, informació i comunicacions sobre les activitats que la FC realitza i a les quals heu participat o heu mostrat interès, conforme a la vostra sol·licitud.

Si ens heu sol·licitat participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que FC organitza…

La FC tractarà totes les dades que ens heu facilitat mitjançant l’emplenament dels formularis posats a disposició a la nostra pàgina web a fi de sol·licitar la vostra inscripció a participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que organitza la FC i que consisteixen en les vostres dades personals:

  1. Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, any de naixement, DNI, adreça, telèfon de contacte, correu electrònic, imatge.
  2. Igualment, us informem que, durant les jornades, seminaris i esdeveniments es poden prendre imatges i/o fer vídeos que podran ser reproduïdes, distribuïdes, comunicades i posades a disposició a/del públic i transformades, en qualsevol idioma, incloent-hi doblatge i subtitulat, per la FC amb finalitats de difusió publicitària, informativa, corporativa per qualsevol mitjà audiovisual i/o escrit (TV, premsa, internet -incloent-hi canal de Fundació Carulla a YouTube- reproducció en línia, Xarxes socials, NFT, pòdcasts, metavers, realitats virtuals, experiències immersives etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fulletons, pancartes, panells, pàgines web, memòria d’activitats, publicacions, reportatges, etc.), en l’àmbit universal amb facultat de cessió a tercers i amb caràcter indefinit i tot això, sense caràcter limitatiu de cap classe ni sense cap mena de compensació.

Per aquest motiu, i ens aquests casos, us demanarem l’acceptació expressa de la cessió d’imatge per tal que atorgueu el vostre consentiment al tractament per part de la FC per aquesta finalitat.

Així mateix, les vostres dades personals les tractarem també per enviar-vos informació sobre les activitats que la FC realitza i a les quals heu participat o bé heu mostrat interès en participar conforme a la vostra sol·licitud, si en el moment de formalitzar la participació heu activat la casella corresponent.

PER QUIN MOTIU PODEM TRACTAR LES SEVES DADES PERSONALS

Si heu facilitat les vostres dades amb motiu de les relacions entre la FC i l’entitat per a la qual treballeu i/o oferiu els vostres serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat d’acord amb els següents motius:

  • El tractament de les vostres dades és necessari per al manteniment i pel compliment de la relació contractual entre la FC i l’entitat o l’empresa per la qual treballeu o a la qual representeu;
  • La necessitat de prendre mesures precontractuals o d’executar el contracte en el qual vosaltres en sou o, l’entitat a la qual representeu, n’és part;
  • El tractament de les vostres dades respon a l’interès legítim de la FC, expressament reconegut per la normativa de privacitat, respecte a l’exercici de les relacions comercials amb l’empresa, l’entitat i l’organització per la qual treballeu o col·laboreu.


Si heu facilitat les vostres dades amb motiu d’haver realitzat una donació en favor de la FC…

La FC pot tractar les vostres dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes està vinculat amb el manteniment i la gestió de la vostra relació amb la FC i de la qual es deriven obligacions que hem de complir.

Així mateix, la FC pot tractar les vostres dades amb la finalitat de remetre-us comunicacions sobre les nostres activitats perquè heu manifestat el vostre consentiment activant la casella de rebre el Butlletí de notícies.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si ens heu facilitat les vostres dades amb motiu d’una consulta

La FC pot tractar les vostres dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes és necessari per poder donar-vos una resposta a la vostra consulta.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si us heu subscrit al nostre Butlletí de notícies…

La FC pot tractar les dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes està vinculat al manteniment i la gestió de l’enviament del Butlletí de notícies.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu volgut felicitar el Nadal, aniversaris a contactes vostres …

La FC, pot tractar les vostres dades personals i les dels vostres contactes perquè el tractament està vinculat a la gestió i execució de la felicitació i l’usuari que formalitza el formulari garanteix que disposa del consentiment de les dades personals dels contactes a qui vol que FC els enviï la felicitació.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS.

Si heu sol·licitat l’ús de material del Cercador Museu Terra …

La FC pot tractar les vostres dades personals perquè el tractament està vinculat a la valoració i gestió de la vostra sol·licitud de material del Cercador Museu Terra.

Si heu sol·licitat informació sobre el lloguer de sales de Fundació Carulla

La FC pot tractar les vostres dades de caràcter personal, perquè el tractament d’aquestes és necessari per poder donar-vos una resposta a la vostra consulta sobre lloguer d’espais.

La FC us informa que teniu dret a oposar-vos, en qualsevol moment, al tractament de les vostres dades personals amb les finalitats descrites i d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS.

Si heu sol·licitat rebre informació sobre les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i  serveis o heu sol·licitat inscriure-us i/o participar en les nostres convocatòries de premis i beques, activitats i serveis…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres i la FC en sol·licitar, de forma expressa, la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la vostra subscripció a les nostres comunicacions, o amb la vostra inscripció i/o participació en les nostres activitats.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre activitats de similar naturalesa per les quals heu mostrat interès si en inscriure’s a l’activitat en particular heu activat la casella per rebre del Butlletí de notícies de la FC.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat la vostra subscripció al nostre grup de Whatsapp o Telegram…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat pel compliment de la relació contractual entre vosaltres  i la FC, en sol·licitar de forma expressa la prestació d’un servei de la societat de la informació mitjançant la subscripció a les nostres comunicacions.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre activitats de similar naturalesa per les quals heu mostrat interès perquè es troba expressament autoritzada per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

Si heu sol·licitat participar en les jornades, seminaris i esdeveniments que la FC organitza…

El tractament de les vostres dades personals està legitimat per la necessitat d’atendre la vostra sol·licitud per a participar a les jornades, seminaris i/o esdeveniments que la FC organitza. Aquesta sol·licitud implica que la FC té l’obligació contractual de facilitar-vos la prestació d’un servei de la societat de la informació amb la vostra subscripció a les nostres activitats.

Així mateix, la FC tracta les vostres dades personals per remetre-us informació i comunicacions sobre les activitats de similar naturalesa a les quals heu mostrat interès perquè es troba expressament autoritzada per a fer-ho, d’acord amb la normativa vigent.

Podeu oposar-vos a rebre aquest tipus de comunicacions, en aquest o en qualsevol altre moment, d’acord amb el que es disposa a l’apartat QUINS SÓN ELS MEUS DRETS.

CESSIONS A TERCERS, TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS I DECISIONS AUTOMATITZADES

La FC podrà facilitar les vostres dades personals a les administracions públiques per a l’estricte compliment de les obligacions legals a les quals la FC es troba subjecta per raó de la seva activitat. Així mateix, la FC l’informa que les vostres dades personals poden ser cedides a proveïdors de serveis que la FC tingui contractats per a poder desenvolupar les seves activitats.

Igualment, la FC facilitarà també les vostres dades a Cossos i Forces de Seguretat, quan sigui requerida, per facilitar aquesta informació en compliment d’una obligació legal.

La FC té contractats serveis de proveïdors tecnològics ubicats a països que no disposen d’una normativa equivalent a l’europea (“Tercers Països”). Aquests proveïdors han estat contractats per la FC per obtenir serveis que són necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. Per a la realització d’aquestes transferències internacionals, la FC ha subscrit els contractes de confidencialitat i tractament de dades exigits per la normativa, aplicant les garanties i salvaguardes necessàries per preservar la vostra privacitat.

De cap manera, la FC cedirà o transferirà les vostres dades personals a altres empreses o entitats diferents de les indicades en el present apartat, sense el vostre consentiment previ.

La FC no adopta decisions que puguin afectar-vos basades únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals. Tots els processos de presa de decisions relacionats amb les finalitats del tractament anteriorment descrites es realitzen amb intervenció humana.

Per a més informació sobre les garanties a la vostra privacitat podeu dirigir-vos a la FC, mitjançant les direccions postal i electrònica indicades.

DURANT QUANT DE TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS

Les vostres dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació entre la FC i l’empresa per la qual treballeu o representeu; mentre estigui vigent el vostre interès en rebre el Butlletí de notícies; durant tot el procés d’atenció de la consulta, inclosa la consulta sobre lloguer; mentre sigui necessari per gestionar l’enviament de la Nadal; mentre sigui necessari per la formalització de la sol·licitud de lliurament de documentació a través del Cercador; mentre participeu en les activitats de qualsevol naturalesa organitzades per la FC. Un cop finalitzada alguna d’aquestes relacions per qualsevol causa, les dades personals seran tractades durant els terminis de prescripció legals que siguin d’aplicació.

Un cop finalitzat el vostre vincle amb la FC, les vostres dades es tractaran amb la finalitat  d’acreditar el compliment de les obligacions legals o contractuals de la FC.

Finalitzats aquests terminis de prescripció, les vostres dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzades.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, dirigint-vos a la FC mitjançant les adreces postal i electrònica indicades:

Per correu postal: FUNDACIÓ CARULLA, Carrer dels Almogàvers, 214, 08018, Barcelona

Per correu electrònic a: info@fundaciocarulla.cat.

Caldrà indicar el dret que es desitja exercir i aportar document acreditatiu de la identitat.

RECLAMACIONS

Si considereu que el tractament de les vostres dades personals vulnera la normativa podeu presentar una reclamació a la FC o bé a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6,  C.P. 28001, Madrid (Espanya).