Nadala 1968: Pau Claris

Explicació

Aquesta segona edició de la Nadala consta de trenta quatre pàgines i publica dos manuscrits inèdits, descoberts a la Biblioteca Nacional de Paris pel mossèn Sanabre, que contenen dos discursos pronunciats l’onze de setembre de 1640 en l’Assemblea dels Tres Braços de la Generalitat tot just ocorregut el Corpus de Sang. El primer parlament és pronunciat pel Bisbe Pau Duran de la Seu d’Urgell, servidor fidel a la causa del rei. L’històric discurs de Pau Claris va ser la resposta a aquesta línia políticament oposada, i animava als catalans a revelar-se contra l’opressió de la corona Hispànica: “Heus ací Catalunya esclava d’insolents; els nostres pobles com a amfiteatre de llurs espectacles; els nostres béns, botí de llur ambició”.