Sergi Estebanell

Si es pot, es pot

//// Creacions a l'espai públic

Si es pot, es pot

Repte: Esperit crític

Nom de l’artista:

Sergi Estebanell

Disciplina:

Arts vives

//// Què és "Si es pot, es pot"?

Aquest projecte ens planteja una gran pregunta: què es pot fer i què no es pot fer avui dia? I a partir d’aquí en sorgeixen d’altres: qui dicta el que es pot i no es pot? Quins són els límits del que és possible? Quin poder real tenim i què podem fer per canviar les coses? 

El projecte de Sergi Estebanell, un projecte d’arts vives, s’articula en tres fases. Un espectacle a l’espai públic en forma d’àgora, un taller-laboratori experimental i, finalment, una recol·lecció de pràctiques i dels imaginaris col·lectius. Tot plegat amb l’objectiu d’incentivar l’esperit crític i la reflexió entorn la temàtica del poder i facilitar dispositius de trobada, de connexió emocional, d’allò que ens és comú.