Daniela Poch

[ELECTRICTIONARY]

//// Creacions a l'espai públic

[ELECTRICTIONARY]

Repte: Quotidianitat

Nom de l’artista:

Daniela Poch

Disciplina:

Multidisciplinari (arts escèniques i escriptura)

//// Què és [ELECTRICTIONARY]?

[ELECTRICTIONARY] és un projecte que s’emmarca en la “poesia de les evidències”: un inventari que capti les pràctiques, extingides però també les noves, que tenim de relacionar-nos amb l’espai públic. El projecte s’articularà a través un conjunt d’intervencions escèniques basades en escriure en viu i en la participació del vianant espontani en les accions quotidianes que succeeixen al moment i crear un diccionari únic del transcórrer humà (i animal) en un espai de trànsit i quefers.

L’objectiu és deixar constància escrita de les múltiples ocurrències i “transocurrències” de l’espai públic en l’era Covid amb definicions genèriques, alhora poètiques i creatives.