OMW (On My Way, deixeu pas)

Estel Solé

//// Vulnerabilitat i emergència emocional

OMW (On My Way, deixeu pas)

Col·lectiu: Joves i adolescents d’entre 12 i 16 anys

Nom de l’artista:

Estel Solé

Disciplina:

Arts escèniques

Col·lectiu:

Joves i adolescents d’entre 12 i 16 anys

//// Què és "OMW (On My Way, deixeu pas)"?

Aquest projecte pretén desmuntar la imatge negativa i allunyada que la societat, en general, té dels joves. Les seves accions i actituds són un mirall de les generacions que els han precedit. Per aquest motiu, ‘OMW, deixeu pas’ aposta per apropar els joves a l’art i a la cultura, dues eines de creixement i coneixement personal que generen una cohesió i transformació en els individus.