OMW (On My Way, deixeu pas)

Estel Solé

//// Vulnerabilitat i emergència emocional

OMW (On My Way, deixeu pas)

Col·lectiu: Joves i adolescents d’entre 12 i 16 anys

Nom de l’artista:

Estel Solé

Disciplina:

Arts escèniques

Col·lectiu:

Joves i adolescents d’entre 12 i 16 anys

//// Què és "OMW (On My Way, deixeu pas)"?

Aquest projecte consisteix en fer entrar dins les aules, l’art i la cultura amb visió de cooperació, per treballar amb el col·lectiu d’adolescents i menors tutelats i trencar la seva imatge negativa. D’aquesta manera, recollint els seus desitjos i anhels, pors i sentiments, el projecte vol mostrar a la societat els valors dels joves i combatre la imatge estigmatitzada que tenim d’elles i ells. Apropar l’art i la cultura per generar una cohesió i transformació en els individus. 

 

//// Projecte en l'actualitat

El projecte va culminar en una exposició interactiva a la Plaça del Palau, a Molins de Rei, on hi van assistir una centena de persones. El públic va poder descobrir relats sobre el bullying, fotografies dels menors adolescents i els menors tutelats, cartes de presentació, i un mur contra la intolerància, entre moltes altres coses. Ara, els alumnes i l’artista, tenen el desig de no aturar el projecte i poder ampliar els horitzons per poder arribar a altres adolescents i joves.