Preguntes freqüents – SOS Cultura

Qui s'hi pot presentar?

Creadors i creadores (persones físiques i jurídiques) amb residència a Catalunya i amb un mínim de 2 anys de trajectòria.
Si vols presentar-hi un projecte com a col·lectiu, has de designar una persona física o jurídica que el representi i en presenti la sol·licitud.

Si soc gestor cultural independent, comissari o productor musical em puc presentar a aquesta beca?

No, aquesta beca està orientada només a creadors i creadores.

En quina llengua he de presentar la meva candidatura?

Has de presentar la teva candidatura en català.

De quin àmbit cultural ha de ser el projecte?

Pot ser de qualsevol expressió o manifestació cultural i artística entesa des d'un punt de vista ampli. Hi estan incloses, per tant, les arts de carrer, les arts escèniques, les arts visuals, les arts digitals, la música, la cultura popular i tradicional, l'art audiovisual, el comunitari..., o bé qualsevol hibridació entre àmbits.

Haig de presentar un projecte de nova creació?

No és un requisit imprescindible, pots presentar-hi un projecte que ja estigui en procés de creació o en fase d’evolució o adaptació, però hauràs d’explicar a la memòria final quin és el progrés o millora que has assolit amb l’aportació de la beca.

Puc adreçar-me a un col·lectiu en situació de vulnerabilitat?

Sí, et pots adreçar tant a col·lectius com a persones en situació de vulnerabilitat.

Què implica involucrar activament el col·lectiu?

Haver detectat les persones amb qui es vol fer la creació, tenir-ne en compte els interessos, fer-los partícips del procés de creació i que siguin protagonistes del resultat final.

Què entenem per dimensió comunitària del projecte?

Que en el projecte hi participin diferents agents socials i col·lectius, i es generin lideratges compartits i/o involucri diferents comunitats que puguin estar relacionades amb el col·lectiu, com poden ser l’educativa, la sanitària, la socioassistencial, etc.

Com hauré de justificar els recursos?

Hauràs de presentar una memòria final que reculli la descripció del procés, els resultats obtinguts i el material gràfic de l’exhibició, ja que aquest és un requisit obligatori que hauràs de documentar. No hauràs de fer una rendició econòmica dels recursos aportats.

Què més hauré de fer a banda del lliurament del projecte?

Tens un compromís d’exhibició amb públic que hauràs de dur a terme. La creació pot ser programada per a qualsevol tipus d’equipament, de cicle, de festival, etc., o també de manera autogestionada al mateix local d’assaig o a l’espai públic.

És imprescindible tenir una carta de compromís d’estrena o exhibició?

No, no és imprescindible, obtenir aquest document sumarà fins a un punt en l’avaluació final del projecte i per això és convenient poder presentar-lo però no és un requisit.

Quina és la puntuació mínima per poder optar a la beca?

No hi ha una puntuació mínima, obtindran la beca les deu propostes millor valorades.

Quins costos finança la beca?

La beca finança el procés de conceptualització, d’execució i d’exhibició. Pots fer-la servir per cobrir qualsevol despesa del procés.

Rebré els 6.000 € totals?

Rebràs els 6.000 € menys la retenció d’IRPF que correspongui.

De qui és la propietat intel·lectual de les creacions?

La propietat intel·lectual és dels creadors i de les creadores. Tot i així, autoritzaràs la Fundació Carulla a fer servir material relacionat amb la teva obra per donar visibilitat dels resultats a les nostres xarxes.

Quan tanca la convocatòria?

La convocatòria finalitzarà el 12 de novembre de 2021,a les 12 hores.

Com em puc presentar a la beca?

Has d'entrar al site de les Beques SOS Cultura https://fundaciocarulla.cat/sos-cultura/ , clicar al botó "Inscriu-t’hi" i omplir el formulari que trobaràs.
A cada pregunta trobaràs el nombre de caràcters permesos a sota de cada quadre de text.

Com ha de ser la carta de compromís d'exhibició?

Ha de ser un document expedit i signat per l'equipament, festival, cicle etc. que programarà la vostra creació. Ha de constar el nom de l'ens programador i el seu compromís de incloure-us en la seva programació així com l'espai de l'actuació i la data si la teniu. Si això últim encara no està definit, podeu posar que està pendent de determinar.

Què passa si no tinc la carta de compromís d'exhibició en el moment de la inscripció?

Aquesta carta no és imprescindible per presentar-se a la convocatòria, tot i que sí cal un compromís de la persona creadora de fer una exhibició amb públic del resultat del procés de creació abans del 30 de setembre.

Què son els indicadors i la metodologia d'avaluació?

Són aquells elements que et permetran mesurar el grau d'assoliment dels objectius que et vas proposar a l'inici del projecte. Han de ser concrets i quantificables. Has d'explicar de quina manera recolliràs la informació que necessites per fer l'avaluació.

Cal que el col·lectiu tingui una trajectòria professional de dos anys o més?

Sí, si us presenteu com a col·lectiu. També us podeu presentar com a artista individual, encara que després treballeu en col·lectiu, sempre i quan la persona tingui els 2 anys de trajectòria requerits.

Tens més dubtes?

Escriu-nos a soscultura@fundaciocarulla.cat i els resoldrem.

També et podem atendre per whatsapp o per telèfon al
T. 667 150 013