Webinar: El valor de mesurar l’impacte

//// El valor de mesurar l'impacte

Vols que el teu projecte cultural sigui realment transformador?

Aprèn a mesurar el seu impacte en aquest webinar! Josep Lluís Segú, director de DEP Institut, ens explica la importància d’una bona avaluació d’impacte i les claus per fer-ho.

//// Primera part
//// Contingut

Introducció / 0:05

 • Benvinguda al webinar / 0:54
 • El Premi Lluís Carulla i el seu ecosistema / 1:48
 • Presentació del ponent, Josep Lluís Segú / 4:06

 

Per què és important mesurar l’impacte del nostre projecte cultural? / 6:43

 • La cultura transforma, sempre té un impacte / 6:57
 • Definició del fet cultural i el seu impacte / 11:18
 • La importància de mesurar l’impacte per a planificar el projecte cultural / 13:43
 • Aspectes bàsics en la mesura de l’impacte: la perspectiva i l’avaluació / 18:13

 

Quines dimensions té l’impacte cultural? / 24:00

 • Les dimensions de l’impacte en el fet cultural i la seva classificació / 24:02
 • Exemple de projecte cultural i identificació dels seus impactes / 30:46
//// Segona part
//// Contingut

Quan i com hem de començar a preparar l’avaluació del nostre projecte? / 0:35

Les 3 fases de l’avaluació d’impacte:

 • Fase de disseny / 0:52
 • Fase de producció / 8:00
 • Fase d’anàlisi / 9:13

Quines tècniques ens ajudaran a recollir les dades? / 11:28

 • L’observació (directa o sistemàtica) / 16:00
 • L’entrevista / 17:53
 • El grup de discussió / 18:53
 • El qüestionari / 20:10
//// Tercera part
//// Contingut

Exemples d’indicadors en projectes culturals / 0:25

 • Tipologia dels indicadors: qualitatius i quantitatius / 2:12
 • Exemples d’indicadors d’impacte en projectes culturals:
  • la visibilitat del repte social i l’avaluació / 3:21
  • la identitat del projecte i la dinamització de l’entorn / 4:48
  • la participació / 8:02

 

Enllaços i recursos d’interès / 9:07

 

Torn de preguntes obertes / 11:03

Alguns dels i les finalistes del Premi Lluís Carulla 2020 plantegen les seves preguntes a Josep Lluís Segú:

 • Pregunta Clara Saperas de la idea LlibreLab / 12:04
 • Pregunta Jordi Corominas del projecte Additioapp / 16:20
 • Pregunta Jordi Díaz de la idea Súpernano / 21:15
 • Pregunta Xavier Granada del projecte MyStage / 23:27