Nadala 2015: Biblioteques. De l’escola de bibliotecàries al llibre electrònic

Autors

Assumpció Estivill, Teresa Mañà, Lluís Agustí, Cristóbal Urbano, Núria Ventura, Carme Fenoll, Laura Borràs, Lluís Anglada, Marga Losantos i Reis Fontanals.

Explicació

L’any 2015 fa cent anys que la Mancomunitat va crear l’Escola de Bibliotecàries. Arran d’aquesta commemoració, la Nadala 2015, coordinada per Lluís Anglada, traça un recorregut del que han estat les biblioteques a Catalunya des d’aleshores, des del que va suposar l’empenta de la Mancomunitat (amb la creació de la Biblioteca de Catalunya, l’Escola de Bibliotecàries i la xarxa de bibilioteques populars) fins a la lectura digital, passant per l’època franquista, la represa democràtica, les biblioteques municipals i les biblioteques de recerca.