Nadala 2011: Dau al set. La segona avantguarda catalana

Autors

Alèxia Sinoble, Arnau Puig, Daniel Giralt-Miracle, Glòria Bordons i Sol Enjuanes Puyol.

Explicació

Dau al Set fou un grup artístic avantguardista català creat al voltant de la revista homònima a Barcelona l’octubre de 1948, considerada la primera i més important manifestació de l’avantguardisme de la postguerra. Els seus membres fundadors van ser el poeta Joan Brossa (que va crear el nom del grup i de la revista), el filòsof Arnau Puig i els pintors Joan Ponç (director de la revista), Antoni Tàpies, Modest Cuixart i Joan-Josep Tharrats (editor i impressor de la revista). Al cap de poc de crear-se el grup va unir-s’hi Juan-Eduardo Cirlot. En aquesta edició es parla dels orígens, les influències anteriors a la Guerra Civil que portaren a la seva creació i l’evolució que els seus membres van fer per arribar a convergir en un estil propi. Arnau Puig, un dels membres fundadors de la revista Dau al Set i un dels col·laboradors en aquesta edició, introdueix el lector en l’esperit del grup, en quins foren els estils i les pretensions de cada membre del grup. Es fa un anàlisi sobre el que significà llavors i posteriorment aquest moviment avantguardista a Catalunya, així com també es presenta una cronologia detallada de la revista durant els seus anys de funcionament.