Nadala 2005: Escriptores. De Caterina Albert als nostres dies

Autors

Marta Pessarrodona, Jordi Castellanos, Núria Nardi, Lluïsa Julià, Vinyet Panyella i Neus Real.

Explicació

Per commemorar el centenari de la publicació de Víctor Català, pseudònim de Caterina Albert, aquesta edició està dedicada a la vida i obra de l’escriptora empordanesa i a les altres escriptores que, seguint el seu model, han aportat grans obres a la literatura catalana. Caterina Albert és també una referència i un pilar important en la lluita pels drets de la dona, per la seva emancipació econòmica, laboral, social i política. Aquest és un estudi de l’escriptora, la seva vida i la seva obra, les seves dificultats per entrar en l’àmbit cultural del seu temps, per tal de ser acceptada o, si més no, que ho fossin les seves obres. La publicació no pretén girar només entorn d’aquesta personalitat, sinó resseguir totes les escriptores que des dels temps dels coneguts trobadors i les quasi oblidades trobairitz fins als nostres dies, han deixat marca de la seva presència femenina amb les renovacions que, subtilment però de manera penetrant, han aportat a la tradició literària catalana. La veu femenina ha estat poc escoltada des de temps immemorials a causa de les condicions de desigualtat contra les quals les dones han hagut de lluitar per tenir presència en tots els àmbits, lluita que encara avui dia és persistent.