Nadala 2003: Festa, tradició i identitat. El calendari festiu dels catalans

Autors

Jan Grau i Martí, Albert Rumbo i Soler, i Antoni Serés i Aguilar.

Explicació

Un país, per tal de ser-ho, ha d’estar proveït de diversos elements, i no només d’un territori i els seus habitants. Aquests dos elements són la base d’una nació, però necessiten branques que completin l’arbre per donar-ne el sentit corresponent. Aquestes branques, complementàries però necessàries per a la creació d’un país, són la història, la llengua, el dret, els símbols, els costums i les tradicions. Tota aquesta estructura s’entrellaça i dóna sentit a aquest arbre, com a imatge d’una nació, i dóna sentit al sentiment i a la forma de ser comuns entre tots els qui els comparteixen. L’element tradicional que més marca les vides dels individus d’un país és el calendari. Aquest és una veritable teranyina de celebracions festives, familiars i comunitàries, que són l’eix a l’entorn del qual gira l’univers tradicional. Les celebracions d’un país no només són el reflex de la seva història i de la seva manera de pensar popular, sinó que també representen el record, la commemoració, de certs fets històrics de gran transcendència, com ara la Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta de Felip V per a Catalunya, fets que portaren la llengua i les institucions catalanes a una profunda foscor que durà segles. Amb aquest pretext, en aquest llibre es presenta un estudi sobre les festivitats i el calendari tradicional catalans, els seus orígens, les seves tipologies i els símbols que representen tant la festa com els seus elements.