Nadala 1998: Pompeu Fabra

Autors

Mila Segarra, Josep M. Ainaud de Lasarte, Joan Triadú, Josep M. de Sagarra, Joan Oliver “Pere Quart”, Anton Sala-Cornadó, Antoni Ferrando i Isidor Marí.

Explicació

Per commemorar el cinquantenari de la mort de Pompeu Fabra, el dia de Nadal de 1948, s’ha publicat aquesta edició. L’obra de Pompeu Fabra ha estat i és encara avui realment decisiva per a la llengua catalana. La gramàtica del català que Fabra dugué a terme és una reforma del llenguatge parlat a Catalunya. L’èxit que aquesta obra tingué és degut a la possibilitat que donà a la llengua catalana de deixar de ser la llengua “regional” que havia estat, una llengua parlada degradada, amb una literatura dialectalitzada i vulgar. Així esdevingué no només un gramàtic sinó molt més per al poble català, en paraules de Rovira i Virgili: “És un dels reconstructors de la nostra nació, és un dels restauradors de la nostra pàtria”. Aquesta Nadala conté una breu presentació de l’home que fou Pompeu Fabra, un home “gris” en tant que no hi ha gairebé informació biogràfica, atès que era una persona volgudament reservada amb la seva vida privada i amb la pública, és a dir, només va parlar d’allò que volia que se sabés. De la seva obra se’n fa un estudi des de la perspectiva de la reconstrucció d’una llengua i de com ha estat la llengua després d’aquesta personalitat.