Nadala 1991: L’època de Colom. Catalunya a la segona meitat del segle XV

Autors

Frederic Udina i Martorell, M. Teresa Ferrer i Mallol, Jaume Riera i Sans, Joan Ainaud de Lasarte, Eulàlia Duran, Santiago de Llovet, Joan Martí i Castell, i Pere Català i Roca.

Explicació

En ocasió dels cinc-cents anys del primer viatge de Colom (1492), es dedica la Nadala d’aquest any a l’època que va marcar un abans i un després en la història occidental. Aquesta edició se centra en la situació de Catalunya en l’època del segle XV, més concretament en el panorama general de la segona meitat d’aquest segle (1450-1500). Aquests cinquanta anys que estudia aquest llibre delimiten també, aproximadament, la vida de Cristòfor Colom. Es tracten tanmateix altres fets succeïts fora de Catalunya que tingueren igualment una gran repercussió al país, com per exemple la caiguda de Constantinoble, la reconquesta de Granada i, naturalment, la descoberta del nou món, tres fets transcendentals en la història d’aquesta segona meitat de segle. Pel que fa a la Catalunya de l’època, es presenta un estudi aprofundit sobre la societat, sobretot la presència de mercaders, mariners i corsaris d’una banda, de jueus i conversos de l’altra, del paper de l’Església i la religió i del poder, i de la situació de la llengua catalana entre tots aquests altres aspectes. Quant a Colom i el nou món descobert, s’analitza la cartografia de l’època així com les relacions de Colom amb Catalunya, partint dels seus llinatges fins a una acurada cronologia catalana de la seva època.