Nadala 1987: Pere III el Cerimoniós (1319-1387)

Autors

Martí de Riquer, Frederic Udina i Martorell, Ramon Gubern i Domènech, Emma Liaño Martínez, i Santiago Alcolea i Blanch.

Explicació

El llarg regnat de Pere el Cerimoniós (1336-1387) és un dels més interessants de la història de Catalunya. La seva actuació política es basà en un forcejament hàbil i tenaç que li permeté de superar crisis tan greus com la guerra amb Pere I de Castella. El Cerimoniós és el màxim exponent del rei amatent a tots els caires de la funció de govern: el polític, l’administratiu, el cultural. L’ordenació i reglamentació de la cort, la reorganització de la Cancelleria, que tanta transcendència tingué en l’ordre literari, i de l’arxiu reials, l’establiment d’una oficina de copistes i d’una biblioteca reial, la fundació dels estudis generals de Perpinyà i d’Osca, les traduccions al català de diverses obres (entre elles les Partides d’Alfons el Savi, l’Alcorà i uns textos de Maimònides), les redaccions d’obres originals (per exemple, el Diccionari dels rims de Jacme March), les subvencions per als estudis dels seus súbdits en universitats estrangeres, etc., foren algunes de les moltes accions que aquest rei dugué a terme i per les quals és recordat. Al Mediterrani, el Jutge d’Arborea, a Sardenya, li demanà ajut i consell davant una situació de revolta a l’illa, aquest anà a intentar dominar-la i la seva victòria va acabar significant el domini total de Sardenya. IV com a rei d’Aragó i III com a comte de Barcelona, Pere el Cerimoniós va suposar una època de maduresa de les lletres catalanes, i és per aquest motiu pel qual aquesta Nadala li és dedicada en commemoració del sisè centenari de la mort “d’un gran rei dels catalans”.