Nadala 1986: Catalans a Amèrica

Autors

Miquel Coll i Alentorn, Pere Grases, Marc-Aureli Vila, Dan Wohlfeiler (Berkeley), Pere C. Garriga (Los Àngeles), Esteve Fàbregas i Víctor Castells.

Explicació

Després d’una aprofundida introducció sobre l’estada dels catalans a Amèrica, el llibre se centra en una personalitat, en commemoració de la qual s’edita aquesta Nadala: Gaspar de Portolà. Aquesta figura és molt important en la història per haver conquerit Califòrnia. Encara avui dia trobem residus en la toponímia i l’antroponímia de la zona. Els catalans, un cop pogueren anar en massa cap a Amèrica, hi anaren d’una manera “diferent”, és a dir, no anaven a ultramar guerrers ni exploradors, sinó en gran majoria marins i mariners, pescadors i pagesos, nois d’art o d’ofici i minyons pobres, més atents, molts d’ells, a fugir de l’estretor que no pas a cercar la fortuna. Els velers catalans no eren bastiments airosos i lleugers, els capitans que els comandaven no eren homes cultes i mundans com s’ha escrit; eren, generalment, tot el contrari. S’esdevingueren llavors els segles d’intercanvi (1755-1900) en els quals Catalunya enviava a Amèrica minyons ben aptes per treballar i aquesta els tornaven rics i amb els cabells blancs després de tota una vida de treball i estalvi. Els catalans realitzaren en aquelles terres una vasta obra econòmica, social, cultural i religiosa, des de les Antilles, el Riu de la Plata, Mèxic, Veneçuela, fins a Nova Orleans. Aquesta edició es publica en commemoració del segon centenari de la mort de Gaspar de Portolà (1786) i també el primer de la fundació del Centre Català de Buenos Aires (1886), el qual donà inici als cent anys de l’associacionisme català a l’Argentina.