Nadala 1979: Mallorca, la primera conquesta cristiana el 1114, cent quinze anys abans de la de Jaume I

Autors

Miquel Coll i Alentorn, Jaume Vidal i Alcover, Francesc de B. Moll i Josep M. Llompart.

Explicació

Aquesta edició pretén commemorar els set-cents cinquanta anys de la conquesta de Mallorca per Jaume I. Ho fa centrant-se en l’estudi del més destacat precedent de la conquesta que ens ocupa: l’expedició de Ramon Berenguer III i els pisans a Eivissa i Mallorca en 1114-1115. És sabut que ha arribat fins a nosaltres una narració detallada d’aquest esdeveniment en forma d’un poema en hexàmetres llatins, compost probablement per Enric, capellà de l’arquebisbe de Pisa, arran de la mateixa conquesta i per tant vers el 1115. El professor mallorquí Jaume Vidal i Alcover va dedicar la seva tesi doctoral a l’estudi, edició i traducció d’aquest poema, del qual se’n presenta una bona part en aquesta edició per tal que aconsegueixi l’ampla difusió que mereix. Aquesta primitiva conquesta de Mallorca, sovint oblidada, constitueix un precedent de la conquesta definitiva. Un cert paral•lelisme en molts episodis de l’expedició de 1114-1115 en relació amb altres de la de 1229-1230, confereixen un gran interès a l’estudi de l’expedició de Ramon Berenguer III i els pisans i del poema que en narra els fets històrics.