Nadala 1978: La naixença de Catalunya

Autors

Miquel Coll i Alentorn, Josep M. Ainaud de Lasarte i Jordi Pujol i Soley.

Explicació

La naixença d’un poble no es produeix en un moment. Té una gestació de segles i s’esdevé en moments diferents segons els seus aspectes. La formació del poble català és el centre d’estudi d’aquesta edició, amb motiu de l’onzè centenari de l’accés de Guifré el Pelós al Comtat de Barcelona (878-1978). La llengua catalana es desenvolupa d’acord amb l’evolució típica de les llengües romàniques a la Catalunya Vella. A partir de la segona o tercera dècades del segle XI, especialment en els juraments de fidelitat feudal, ja surten frases senceres que indiquen una consciència lingüística de diferenciació i revelen una matisació dialectal al nord vers l’occità i a l’extrem oest vers l’aragonès, amb una gran i majoritària zona central de remarcable uniformitat. Vers la fi del segle XI ja hi ha documents quasi totalment en català. Quant a la política, Guifré I, l’anomenat Pelós, repobla l’interior de Catalunya entre el 872 i la fi del seu govern el 897, i esdevé comte d’Osona i Manresa per aquesta repoblació sense haver-ne rebut la investidura del rei franc. No aconseguirà la sobirania dels comtats, però en serà el constructor material i el fundador de la seva dinastia comtal. A partir d’aquests fets, entre altres, es desenvolupa l’estudi d’aquesta Nadala, fins arribar a la Catalunya que es coneix avui en dia.