Nadala 1976: Jaume I el Conqueridor (1208-1276)

Autors

Miquel Coll i Alentorn, Manuel Sanchís Guarner, Agustí Duran i Sanpere, Francesc de B. Moll, Josep M. Ainaud de Lasarte i Martí de Riquer.

Explicació

En commemoració del VII Centenari de la seva mort (1276-1976), es dedica la Nadala d’aquest any al rei Jaume I el Conqueridor. Tot i tractar-se d’un home que va viure fa més de set segles, concorren en la personalitat de nostre gran rei una sèrie de circumstàncies que ens permeten de conèixer-la en la complexitat de molts dels seus caires amb una seguretat d’encert molt superior a la que podem aconseguir en relació amb personatges molt més propers a nosaltres en el temps. A les terres on va néixer, on va viure, on va governar, on va lluitar, i les va conquerir per les armes s’ ha celebrat el setè centenari de la mort del rei Jaume I i s’ha escrit i dissertat sobre el que aquest monarca representà des del punt de vista de la història política, social, militar, jurídica, etc. Si bé no s’ha oblidat mai el Llibre dels feyts, font principal del seu regnat, és ben cert que no ha estat remarcada la seva vàlua literària. En aquesta edició es tracten tots els aspectes que envoltaren la vida de Jaume I el Conqueridor, resseguint la seva vida i intentant entendre cada pas que dugué a terme i que l’han portat a estar tant present encara avui en dia com el que més de tots els reis en totes les terres que el conegueren.