Nadala 1975: L’excursionisme a Catalunya

Autors

Lluís Carulla, Josep Iglésies i Fort, Josep M. Ainaud, Andreu Morta, Josep M. Sala i Albareda, Albert Jané, Lluís Albert, Josep Benet, Miquel Coll, Albert Manent, Josep Perarnau, Josep M. Poblet, Josep Pont.

Explicació

L’edició d’aquesta Nadala rememora els cent anys del Centre Excursionista de Catalunya. Aquesta entitat del carrer Paradís de Barcelona neix l’any 1891 a partir de la fusió de dues entitats antecessores, l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i l’Associació d’Excursions Catalana. L’excursionisme a Catalunya es va caracteritzar per ser una activitat cultural i esportiva, que va ajudar a divulgar la cultura del nostre país. Hi ha en ell un fort esperit de coneixença del territori a través de descripcions, recopilacions de dades, classificacions. La producció literària pròpiament excursionista comença al darrer quart del segle XIX amb la publicació dels anuaris, butlletins i memòries de les primeres associacions, que aplegaven ressenyes d’excursions, informacions arqueològiques, textos de conferències, treballs, etc. La Nadala, a més de recalcar la presència de l’excursionisme dins la cultura catalana, i d’una primera etapa més fidel als ideals de la Renaixença, també para atenció al vessant més científic de l’excursionisme, d’arrel més positivista. Tal com comenta Antoni Rubió i Lluch “en la llar de l’excursionisme s’ha encès el primer caliu de la prosa científica catalana”. El llibre finalitza amb una antologia de textos d’autors destacats com Jacint Verdaguer, Carles Bosch de la Trinxeria, J. Massó i Torrents, Artur Osona, entre d’altres.