Nadala 1973: Lluís Domènech i Montaner en el 50è Aniversari de la seva mort

Autors

Lluís Carulla, Oriol Bohigas, Josep M. Ainaud, Francesc Fontbona, Francesc Guàrdia, Josep Benet.

Explicació

L’edició d’aquest any va dedicada a l’arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner en el 50è aniversari de la seva mort (1850-1923). L’homenatge s’inicia amb unes paraules de Lluís Carulla on es presenta una faceta poc coneguda de l’arquitecte, la seva col·laboració, juntament amb el seu fill Pere, a la promoció del cooperativisme agrícola dels cellers de Catalunya. La Nadala para atenció al pensament arquitectònic del modernisme i en com l’obra de Domènech i Muntaner va quedar més silenciada al costat de les nombroses interpretacions crítiques gaudinianes, fins que més endavant assoleix un més alt prestigi cultural. També es fa al·lusió als estudis sobre l’obra domenequiana, i a l’activa participació de l’arquitecte en l’Exposició Universal de 1888. La intervenció en el comandament polític del catalanisme –primer freqüentant ambients relacionats amb la Renaixença catalana i després en el Centre Català i com a president de la Lliga de Catalunya–, no queden al marge d’aquest llibre, com tampoc la revisió i l’anàlisi de les construccions més significatives de l’autor, la difusió del seu pensament a través de la premsa i el seu perfil més teòric i erudit. La Nadala finalitza amb una antologia del pensament de Domènech i Montaner.