Nadala 1969: Ferran Soldevila

Autors

Ramon Aramon i Serra

Explicació

L’opuscle d’aquest any va dedicat a l’eminent historiador Ferran Soldevila i als seus setanta-cinc anys d’una vida dedicada al país. En la seva tasca com a historiador publica biografies de grans personalitats com Pere el Gran, Jaume el Conqueridor, nombrosos treballs d’investigació, diversos llibres d’Història general de Catalunya, i també exerceix de professor a la Universitat Autònoma, com el seu mestre Antoni Rubió i Lluch. En ocasió del seu setanta cinquè aniversari, la Fundació Carulla reprodueix un extracte de les seves memòries, llavors inèdites, que posteriorment publica Edicions 62 amb el títol Al llarg de la meva vida 1926-1939. Aquest extracte de les memòries de l’historiador va acompanyat d’una “breu notícia biogràfica” introductòria de la mà del doctor Ramon Aramon i Serra.