Quadern mu: Glossari, mapa conceptual

La vulnerabilitat és una vivència individual. També és producte de moltes circumstàncies. Aquest mapa de conceptes presenta una primera aproximació al complex fet de la vulnerabilitat i la vulneració en el marc de Mutare. Un mapa viu per ser discutit, enriquit i modificat.