Desitjos culturals de Mutare’21

Compartim els desitjos culturals dels participants al Mutare’21 recollits durant les dues jornades. Són desitjos culturals col·lectius, comunitaris, que ens interpel·len a donar a la cultura el valor i el sentit que es mereix.

Com ha de ser la cultura perquè transformi i ens beneficiï a tots i totes?

 

//// Desitjos culturals 6/07: Plenària Mutare

El meu desig cultural és...

«Que l’art reconnecti amb la comunitat i arribi a totes les persones a tot arreu.»

«La cultura com un dret universal.»

«Receptar cultura i activitats socials en atenció primària per millorar la qualitat de vida.»

«Una cultura basada en el coneixement de nosaltres mateixos, en la cerca de la bellesa, en el reconeixement dels altres i en la cooperació i la solidaritat.
La cultura com la recerca de l’experiència transcendent, individual i col·lectiva.»

«Que l’art, la cultura i, sobretot, la llengua catalana esdevinguin motor de la societat.»

«Que la cultura entri en totes les dimensions de la vida de les persones com a eina de cura.»

«Una cultura que representi la diversitat real de la societat, que doni veu a col·lectius diferents, que sigui realment representativa, i tingui la voluntat de parlar i interpel·lar tothom.»

«Que hi hagi espai per a la crítica.»

«Més espais com aquest en que es co-creïn idees que ajudin a sacsejar la cultura i a fer-la arribar als més joves, amb una mirada transformadora.»

«Que es valori la feina de creadors i creadores i gestors i gestores culturals… I que més gent pugui viure dignament de la cultura a tot el territori i la gent gaudir-ne!»

«Que es reconegui i comparteixi el gran potencial de l’art per a sanar, créixer i expandir-nos. Alhora conscienciar als joves artistes del potencial de l’eina que fan servir i motivar-los a portar-ho a la comunitat.»

«Que la cultura s’atreveixi a tractar l’estigma de les malalties mentals i obrir converses necessàries i difícils sobre malaltia mental i suïcidi.»

«Que flueixi la comunicació entre àmbits i disciplines (salut, cultura, educació…).
Que des d’àmbits no culturals es cregui de debò en el poder de la cultura i s’aposti per ella.
Que els i les creadores ho percebin (en tots els sentits!)»

«Apostar pel format de nous talents, petits formats, i potenciar espais o fàbriques de creació de titularitat mixta (públic-privat).»

«Més creativitat per cosir les emocions i la societat.
+ vincle
– angoixa»

«Que tothom sigui objecte actiu de la creació artística/cultural.»

«Accés universal a la formació artística!»

«Educació emocional + cultura: assignatura obligada a les escoles!»

«Accés a la cultura > gratuïta per a tothom!»

«Fer dels centres educatius espais de creació generadors i promotors de vida cultural.»

«Més projectes compartits entre el sector cultural i el sector educatiu (amb tot tipus d’escoles).»

«Que l’art esdevingui realment el centre a les escoles i instituts.»

«Salut + emoció + cultura
Educació psicoafectiva per a tothom gratuïta.»

«Que el teatre i la música tinguin preu més accessible.»

«Una llei de mecenatge potent!»

«Que la cultura sigui tan important per a la societat com ho és l’esport.»

«Que la rutina i el sistema trobi molts més espais de cultura per oxigenar, perquè la cultura ens fa somniar, volar, desconnectar i connectar de nou amb nosaltres mateixos!»

«Que tothom pugui gaudir o viure la cultura amb llibertat i dignitat, tant com a espectador, com a creadora. Renda bàsica universal ja!»

«Que les arts i la cultura siguin presents arreu i sempre.
Que la música, el teatre, l’art, els museus, formin part de les nostres vides de manera natural.
Que el vincle entre cultura i natura es faci present i acceptar que la diversitat cultural i la natural són essencials.»

«Que es programin espectacles amb persones i temàtiques de diversitat.»

«Que confiem els uns en els altres i respectem les nostres diferències.»

«Que tota la comunitat bibliotecària treballi per la transformació del seu barri.»

«Incloure propostes i principis d’arteràpia en tots els cicles educatius i de formació de mestres i educadors.»

«Que els projectes i propostes culturals que ajuden a fer un món millor formin part de les prioritats de la ciutadania, de la política i del món econòmic. Que aquest desig arribi a Ripollet amb la rehabilitació d’una fàbrica en espai d’arts i creació en record d’un referent cultural: Wenceslau Soler. Lliguem cultura obrera amb cultura per avançar.»

«Que recuperem la nostra autoestima com a comunitat cultural, recuperant la cultura tradicional que en massa ocasions s’ha convertit en una activitat pintoresca de festa major. La tradició cultural a casa nostra s’ha abandonat i folkloritzat i cal que la fem tornar al lloc on socialment i comunitàriament és més útil, revisant-ne i esmentant-ne els elements que calguin.»

«Que es cuidi la cultura popular, com els diables.»

//// Desitjos culturals 7/07: Mutare educació

El meu desig cultural és...

«Cultura com respirar.»

«La consideració de la cultura en tots els aspectes:
– La Cultura (amb majúscula)
– La cultura (amb minúscula)
– i la kultura (amb k)»

«El teatre existeix per a que el no dit pugui respirar, Peter Brook.
Necessitem a l’escola! Arts escèniques crucials i transversals!»

«Som com dues persones. El que som i el que volem representar, Tortell Poltrona.
De qui aprenen els nens? Cultura i educació han de treballar plegades perquè ambdues toquen, mouen i fan créixer el que som! Cultura i educació, projecte conjunt.»

«Art, quan canvia a les persones és cultura, Tortell Poltrona
i quan canvia el món, educació.
… que cultura i educació s’abracin per conviure i transformar (Mutare)
visible – invisible
Creació, pensament crític, inclusió
Com? Agosarat, resilient
Jo i els altres – comunitat
Tècnica i rigor»

«Que sempre es basi i s’impulsi des del benestar personal profund.»

«Una educació que conegui i reconegui a cada persona i li doni eines per créixer en plenitud:
– Menys competències tècniques
– Més competències de gestió emocional
– Més cultura»

«- currículum + cultura i arts = vida.»

«Que l’art, la cultura i la creativitat esdevinguin transversals en l’educació.»

«Muntar un projecte per transformar l’escola en un entorn més inclusiu, cohesionat i acollidor!»

«Que les arts escèniques s’incloguin a tots els nivells en el currículum de primària i secundària per tenir especialistes docents que puguin donar la matèria.»

«Que el teatre arribi a totes les escoles per assegurar-nos que el gaudiran tots els infants.»

«Que el teatre fos assignatura curricular a l’escola (en tots els nivells).»

«Que la cultura sigui lliure, diversa, que generi emocions i pertinença, que ajudi a formar persones sense prejudicis.»

«Que les persones que integren els sistemes (cultural, artístic, educatiu, sanitari, social) trobin la llibertat/responsabilitat per transformar les rigideses estructurals i que la llavor dels projectes transformadors sigui “cuidada” perquè s’escampi.»

«Que la cultura sigui accessible per a tothom, participativa, un llenguatge expressiu per créixer, connectar, fer-nos més feliços, resilients i comunitaris.»

«Que entenguem que la cultura som totes i la fem totes.»

«Que s’expandeixi que l’art és cosa de totes, que és transformació, essència, vida. Totes ens mereixem i tenim dret a una vida plena d’art i ser-ne partícips activament.»

«Tenir jornades de formació i creació amb joves de teatre a nivell comarcal. Trobades per a que els joves “s’enganxin” al teatre i puguin assistir als espectacles. Falta públic adolescent i cal donar-los l’oportunitat de ser-ho.»

«Abaixant el preu per a la seva butxaca, però portant el teatre a tots els pobles i tenir l’oportunitat de conèixer altres joves que fan teatre a la seva comarca.»

«Que tothom valori, apreciï i reconegui el valor de la cultura.»

«Oberta i per a tothom.»

«Gaudir més de les arts i la cultura en el nostre dia a dia. Creure en les arts i la cultura com agents de procés, canvi i evolució humana.»

«Obertura possibilitadora, empoderadora, generadora de criteri i aprendre a aprendre a aprendre.»

«Que els cinemes, espectacles i circs tornin a obrir les portes a la cultura.»

«Tornar a veure espectacles al carrer.»

«Que fer les coses per amor a l’art no sigui sinònim de precarietat.»

«Que la nostra societat sigui tolerant, respectuosa i empàtica davant la diversitat sexual (LGTBI). Cal una base!»

«Menys rangs, més llibertat d’escollir.»

«Un lloc comú, reserva natural per cultivar i preservar de les normes mercantilistes capitalistes.»