Assistència a la sessió informativa de Barcelona Activa