LlibreLAB

//// Finalista Idea

Repte: Transformar els llibreters/es i les llibreries, convertint-los en autèntics centres culturals de referència amb els llibres (en paper o digital) com a eina central. Transformar l’espai de llibreria en un eix central lúdic i social amb activitats cocreades i coorganitzades amb la societat.

//// Descripció

LlibreLAB vol convertir les llibreries en l’epicentre real d’una comunitat cultural que marcarà el què, qui i com es poden fer les coses noves, i com es dóna força a la cultura per aconseguir que, aquesta, sigui la base que faci perdurar el negoci de la llibreria en el temps.

L’activitat principal serà la creació d’una plataforma virtual que oferirà diferents paquets informatius i activitats a realitzar (kits) per tal de garantir l’acompanyament durant el període de transformació.

LlibreLAB transformarà les llibreries en l’epicentre real d’una comunitat cultural gràcies a diverses accions que posin al centre la societat i el territori. I sempre amb i des de la cultura: la base que farà perdurar el negoci.
— Albert Pujol, LlibreLAB
//// Qüestionari

Qui sou?

L’equip de LlibreLAB està constituït per 4 professionals amb experiència en diferents àmbits del sector de la literatura. Es tracta d’un equip multidisciplinari, complementari i amb més de 10 anys de trajectòria en les diverses àrees que el projecte engloba. Aquesta diversificació permetrà poder oferir un grau d’especialització a les demandes o necessitats precises dels llibreters.

Què feu o què voleu fer?

LlibreLAB, vol oferir un servei d’acompanyament als llibreters i llibreteres del país, acompanyant-los i donant-los eines per portar a terme un procés d’innovació oberta del seu negoci.Es fonamenta en l’aplicació de metodologies d’innovació social cultural que busquen la transformació del model d’actuació tradicional de les llibreries, basant-se en la creació i manteniment d’una comunitat de clients activa i fidel.

Què transformareu?

Tenim davant la possibilitat de provocar un canvi de paradigma en el sector de les llibreries i esdevinguin espais d'innovació oberta, sent capaces d’establir lligams forts amb els agents de la seva comunitat més propera.Les llibreries no són sostenibles en el temps sense una comunitat al darrere. I aquest és el repte que tenim a LlibreLAB, transformant les llibreries amb accions que posaran al centre la seva societat i el territori.
Les llibreries no són sostenibles en el temps sense una comunitat al darrere. I aquest és el repte que tenim a LlibreLAB, transformant les llibreries amb accions que posaran al centre la seva societat i el territori.