La cultura al capdavant del Pla d’acció per reactivar el país. Coneix les propostes!

Dels 12 objectius que han presentat El Grup de treball Catalunya 2022, la cultura ocupa el primer lloc  

El Grup de treball Catalunya 2022 ha presentat el Pla d’acció “Catalunya 2022 RESET crida per reactivar el país”. Si en una cosa coincideixen els més de vint membres que conformen aquest òrgan assessor de la Generalitat és que per poder assolir una societat justa, apoderada i capaç, l’educació i la cultura són els principals motors de transformacions i cal posar el focus tant a accelerar la transformació del sistema educatiu com en una política cultural orientada al desenvolupament de les persones 

Impulsar l’accés i la participació cultural, el primer dels objectius 

Entenent  l’accés a la cultura com la porta d’accés als drets i a l’esperit crític, el primer dels objectius proposa un seguit d’accions en un sistema cultural actual molt complex on cal que les polítiques culturals incideixin en la participació intensiva de tots els sectors culturals; avaluant-ne l’impacte, el retorn i la rendibilitat tant socials com econòmics del sector cultural i posant el focus en el desenvolupament de les persones i no només en el de les indústries o els equipaments. 

 

Les nou propostes culturals: 

 

1. Augmentar i reenfocar la inversió en cultura cap a la participació per garantir l’equitat en l’accés i garantir la igualtat d’oportunitats de capacitació i desenvolupament personal.  

 

2. Aprovar l’estatut de l’artista per tal d’assolir les garanties econòmiques i laborals a què tenen dret com a treballadors culturals.  L’estatut de l’artista és una reclamació històrica del sector artístic i cultural que es basa en l’establiment d’un marc legal que asseguri les condicions necessàries per al desenvolupament de la seva activitat.  

 

3. Promoure i desenvolupar els usos del català a internet, dotant-nos d’infraestructures digitals culturals . En un moment on la digitalització fa que el futur dels usos del català a català és jugui a internet cal actualitzar les eines d’Internet, dotant-nos d’infraestructures digitals cultural que ens ajudin a consolidar i desenvolupar nostra identitat cultural.  

 

4. Afrontar els reptes del sector audiovisual i digital a Catalunya, refundant els mitjans de comunicació públics per tal que esdevinguin un motor d’innovació en continguts, formats i canals de distribució.  

 

5. Millorar la coordinació dels espais de cultura de proximitat per afavorir l’intercanvi i aprenentatge compartit.  Cal disposar d’un pla de detecció, dignificació i coordinació de tots els espais de cultura de proximitat que els permeti actuar, reunir-se i activar-se culturalment i socialment.  

 

6. Dotar les grans infraestructures culturals de Catalunya de la planificació, el finançament, la coordinació d’activitat i la projecció internacional conjunta que necessiten. Cal aprovar una política d’estabilitat pressupostària i de concertació de  polítiques culturals entre les diferents administracions implicades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona) mitjançant contractes programa que permetin actuar de manera conjunta i amb visió global no burocràtica.  

 

7. Incorporar l’educació artística als centres d’aprenentatge. Cal generar i potenciar connexions amb els artistes per tal que, alhora, actuïn i generin connexions al seu voltant. 

 

 8. Fomentar la lectura com a mecanisme de desenvolupament competencial i pensament crític al llarg de la vida. Cal impulsar el foment de la lectura en col·laboració amb les institucions educatives del país, potenciant alhora el comerç de proximitat a través de la xarxa de llibreries i impulsant el foment de la lectura amb la comunitat educativa i la xarxa de biblioteques. 

 

9. Repensar el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.  Perquè aquest òrgan esdevingui independent i de control i avaluació efectiva del retorn social de l’acció cultural de totes les administracions del país 

 

Llegeix el pla complet!