Marta Esteve: «No hi ha transformació social sense compromís ètic»

Marta Esteve

Font: Beethik

Imatge: Fundació Carulla

Volem col·laborar a fer un país cultural, on la generació d’oportunitats esdevingui un fet creatiu, cultural i educatiu de primer ordre.

 

La Marta Esteve, directora de la Fundació Carulla, i beethik, iniciativa que promou l’ètica i la responsabilitat social en organitzacions i empreses, conversen entorn la cultura, l’ètica i la transformació social.

 

Què et suggereix el concepte d’ètica de la responsabilitat radical?

Em suggereix ètica! Perquè existeix ètica que no sigui radical? Radical vol dir anar a l’arrel i l’ètica ha d’anar a l’arrel. De dins a fora i de fora a dins… sense excepció. L’ètica ha d’acompanyar els processos de coresponsabilitat que implica a les relacions humanes… Hi ha major responsabilitat que la que ens ocupa per entendre’ns els uns amb els altres? Jo et diria que “l’ètica de la responsabilitat radical”, a més “d’ètica”, em suggereix interconnexió, interdependència, construcció de relat, principis, alteritat, empatia…

La visió de la Fundació Carulla és: contribuir a crear un país obert, cohesionat i integrador que sigui generador d’oportunitats. En aquest país que voleu ajudar a construir, creus que han d’haver-hi uns valors compartits? Quins haurien de ser?

Un país obert és el millor escenari per a compartir coneixement, experiències i objectius. Creiem en un país obert que es construeix des de l’esperit crític, i amb ganes de teixir relacions per una convivència rica i plural. Una societat cohesionada comparteix anhels, però també ha de compartir oportunitats i recursos. Més cohesió ha de comportar més equitat, més igualtat d’oportunitats, millor accés al coneixement i a la cultura, generar espais de debat i cocreació entre diferents agents i grups de població… Volem col·laborar a fer un país cultural, on la generació d’oportunitats esdevingui un fet creatiu, cultural i educatiu de primer ordre.

Fa uns mesos vau organitzar Mūtāre, un espai en el que més de 300 persones van co-crear un decàleg sobre els elements que potencien els efectes transformadors dels projectes culturals. Quin paper pot jugar l’ètica en la transformació social des de la cultura?

Tota acció cultural s’ha de concebre com una acció de coresponsabilitat. La creació cultural és completa quan convida a participar l’usuari final. Tornant a la primera pregunta, et diria que no hi ha transformació social sense compromís ètic.
Transformar implica generar canvis, i per això cal una profunda reflexió des de l’inici. I aquí l’ètica. Passar de l’ètica d’un mateix, a l’ètica de grup i a l’ètica del projecte cultural: com, quan, amb qui, amb quins recursos i perquè.

Afirmeu que la cultura transforma quan incideix en l’educació com a pilar fonamental amb l’objectiu de fomentar persones més crítiques. Quines competències creus que s’han de treballar des de l’escola per garantir que tindrem líders amb competències més ètiques a les organitzacions de futur?

L’empatia, per ser capaços de posar-nos en la pell de l’altre, de fer valer les seves raons i de trobar, en les diferències, oportunitats per a construir societats més fortes i connectades.

L’escolta, perquè és imprescindible saber què diuen els altres, i com ens ho diuen, per millorar la comunicació, fet que ens permetrà crear més i millors espais comuns.

La creativitat, per imaginar noves i millors solucions.

El treball en equip, per incidir en la responsabilitat compartida de tot allò que fem i que ens implica com a societat.

La competència artística, per ajudar a la construcció d’una personalitat creativa, que interpel·li els reptes de present i futur amb plantejaments disruptius, enriquidors i diversos.

Competència multi-cultural, per comprendre societats canviants, amb poblacions de multitud d’orígens diferents i en les que la cultura i la llengua d’acollida ha de servir per construir sentiment de pertinença des de la diversitat.

 

Parlem de transformació de la societat des de la cultura. Però podem parlar de transformació de la cultura de les organitzacions? Quin paper pot jugar la cultura en aquesta transformació?

Per transformar la cultura de les organitzacions cal voluntat de canvi i horitzons comuns. Canviar per canviar pot generar resistències incòmodes, quan en realitat, si es planteja correctament, pot significar l’oportunitat per a nous reptes i objectius. Canviar la cultura d’una organització no ha d’implicar canviar la seva missió ni els seus valors o objectius, sinó permetre nous escenaris i estratègies, i convidar a noves persones a formar-ne part.

En tres paraules, què significa per a tu incorporar l’ètica en la presa de decisions?

Consciència, Presència, Responsabilitat.

 

Beethik (15/12/2018). Connexions beethik: entrevista a Marta Esteve. Beethik, responsabilitat radical.
Recuperat de: http://www.beethik.com/connexions-marta-esteve/