L’educació artística, eina per fomentar l’educació emocional

“Educar a través de l’art i les seves disciplines permet enfortir i estabilitzar els recursos emocionals d’infants i joves, estimulant la creativitat i la figura del jo”

 

L’educació artística representa el traspàs dels coneixements que aporten disciplines com la música, la dansa, el teatre o les arts plàstiques a aquells que les practiquen. Uns coneixements que atorguen diverses capacitats tècniques però, encara més rellevants, capacitats d’autoconeixement, autogestió i benestar en els seus receptors. La creativitat s’articula doncs com un dels superpoders de la cultura, que articula el pensament cultural de la mà de mestres i artistes que exerceixen conjuntament com a docents.

Així ho indica la Guia d’intervenció per l’educació emocional, elaborada per Pax Dettoni Serrano per al Programa d’acompanyament educatiu de la Fundació Catalunya La Pedrera. L’estudi retracta la importància que té l’educació artística en la formació del jovent i de les seves capacitats per desenvolupar un marc emocional competent, que els faciliti la transició al món inhòspit i de responsabilitats que és l’adultesa.

Així doncs, la guia esmentada recull 9 motius pels quals l’educació artística és una eina indispensable a l’hora de formar els infants en els valors culturals, que transformen la percepció dels individus mitjançant la creativitat, convertida amb el pas del temps en un enteniment personal i del món que els envolta:

 

  1. L’expressió artística calma el sistema nerviós. Es planteja així com un recurs de regulació emocional en casos d’emocions que tendeixen a l’agressivitat, com per exemple la ràbia.

 

  1. Facilita l’expressió de les emocions que se senten, i aquest és el primer pas per poder desenvolupar les competències de la intel·ligència emocional.

 

  1. Ajuda a equilibrar l’hemisferi dret i l’esquerre i a potenciar-ne totes les habilitats.

 

  1. Permet canalitzar les emocions que produeixen malestar i evocar les que produeixen benestar. És a dir, convida a gestionar-les i a l’automotivació.

 

  1. La curiositat innata i la creativitat es potencien, cosa que permet que experimentin colors, formes, llums, ombres…, involucrant molts dels nostres sentits i convertint l’activitat en holística.

 

  1. Per mitjà de la creativitat es definirà també la seva identitat, el seu ésser, els seus gustos, els seus espais i la seva manera única de veure el món.

 

  1. Permet establir vincles socials entre iguals. Desenvolupa l’empatia o la capacitat d’assumir i respectar la perspectiva dels altres.

 

  1. Convida al treball individual, però també col·lectiu, cosa que incentiva la cohesió de grup, la tolerància i l’establiment de vincles sòlids que per si mateixos també educaran en les competències d’intel·ligència emocional que tenen a veure amb les relacions amb l’alteritat.

 

  1. Desperta la sensibilitat, la percepció de la bellesa. Per tant, educa també en la recerca de l’harmonia interior i exterior.

 

D’aquesta manera, és altament recomanable la inclusió de les disciplines artístiques en l’ensenyança dels alumnes i fills, dotant a aquests d’unes capacitats moltes vegades ignorades.Tot i així, l’educació emocional representa gran part del gruix de les competències necessàries per afrontar els reptes que sorgeixen amb els anys, i la clau per transformar la societat amb el superpoder de la creativitat.

 

Font: Pax Dettoni Serrano. Educació Emocional. Guia d’Intervenció.
Programa d’acompanyament educatiu (2017). Fundació Catalunya La Pedrera [en línia].
Disponible a: https://bit.ly/3c7LOzi [24/2/2020]